برای عضویت در کانال رسمی سایت خبری، تحلیلی عصرسیاست اینجا کلیک نمایید.
 

نمایش نمایش

شناسه : 25122333


موضع رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در واکنش به نقض صریح برجام حکایت از آن دارد که دولت به هر ابزاری شده سعی دارد برجام را در کلام هم شده حفظ کند.

عصرسیاست؛ روز گذشته همانطور که انتظار می رفت سنای آمریکا نیز مانند مجلس نمایندگان آمریکا طرح تمدید 10 ساله تحریم های ایران را بدون رای مخالف و با اکثریت قاطع تصویب کرد. اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را تیر آخر آمریکا برای نقض یکجانبه برجام دانستند. پیش تر رهبر معظم انقلاب در موضع گیری صریح و پیش از تصویب طرح مذکور در مجلس سنای آمریکا آن را قاطعانه نقض برجام دانسته و از پاسخ ایران به این اقدام خباثت آمیز آمریکا سخن گفتند.

بسیاری از سیاسیون بر این موضوع معتقد بودند که حتی در صورت تصویب طرح تحریم های ایران، رئیس جمهور آمریکا در روزهای پایانی عمر دولت خویش از هیچ تلاشی برای حفظ برجام دریغ نکرده و طرح تحریم ها را وتو می کند که این خوش خیالی دوامی نداشت و سخنگوی کاخ سفید آمریکا از امضای این طرح توسط اوباما سخن گفت و اضافه کرد که بندهای مرتبط با برنامه هسته ای ایران را ملغی اثر می کند.

با این شرایط بسیاری از کارشناسان سیاسی منتظر واکنش دولت به این اقدامات آمریکا بودند اما علی رغم تمام انتظارات و تاکید رهبر معظم انقلاب بر قطعیت طرح مذکور در نقض برجام، دکتر ظریف که در سفر هند به سر می برد در اظهار نظری قابل تامل تاکید می کند که تحریم مذکور اثر اجرایی ندارد و موجب انزوای آمریکا می شود.

چنین موضعی آن هم از رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در واکنش به نقض صریح برجام حکایت از آن دارد که دولت به هر ابزاری شده سعی دارد برجام را در کلام هم شده حفظ کند گرچه در این راه آمریکایی ها و دیگر طرفین با نقض متعدد برجام با منافع ملی ایران بازی کنند.

این موضوع خود تاییدی بر موضع منتقدین است که همواره تاکید داشتند دولت تمام تخم مرغ های خود را در سبد برجام قرار داده و منتظر است که از قبل آن برای اهداف خود استفاده ببرد اما این موضوع در کنار تعجیل در رسیدن به برجام و اعتماد بی اندازه به آمریکایی ها وقتی با اقدامات آمریکا در نقض مکرر برجام همراه شد، آب سردی را بر پیکره بی روح و بی رمق دولت روانه کرد.

این موارد همگی باعث شد که روحانی که همه هم و غم خود را بر استفاده از محصولات باغ برجام قرار داده بود از چیدن میوه های نداشته آن عاجز بماند و از پوسته ظاهری آن چیزی برداشت نکند.

دولت که در تمام عمر خود را برای رسیدن به میوه های باغ برجام سپری کرده است و اکنون دستاوردی را برای عرضه به پیشگاه ملت ندارد اکنون در صدد است که به هر طریق ممکن پوسته ظاهری به نام برجام را حفظ کند و در این راه از نقض مکرر تعهدات آمریکایی ها چشم بپوشد زیرا جز این راه چاره ای ندارد.

آنچه ملم است تنها در این راه مردم ایران هستند که باید تاوان سیاست بازی های دولت یازدهم را پرداخته و از حقوق و منافع ملی خود به سان گوشت قربانی چشم بپوشند زیرا این ها برای حفظ برجام به هیچ متخلف و ناقضی نه نمی گویند.

نویسنده: برزو بیک پور

جدیدترین ها جدیدترین ها