برای عضویت در کانال رسمی سایت خبری، تحلیلی عصرسیاست اینجا کلیک نمایید.
 

نمایش نمایش

شناسه : 24826281
یزد از قافله عبور از رکود جا ماند؛


موضوع عبور از رکود همواره یکی از موضوعاتی بوده است که دولت یازدهم برای قبولاندن آن به افکار عمومی تلاش فراوانی کرده است، تلاشی که تنها می توان آن را در قالب تاکتیک گفتار درمانی جای داد.

به گزارش عصرسیاست؛ موضوع حاکمیت رکود گسترده بر اقتصاد کشور، موضوعی بوده است که در چند سال گذشته همواره مورد تحلیل و انتقاد فعالین اقتصادی و کارشناسان این حوزه قرار گرفته است. این مهم را به راحتی می توان از افت شاخص های اقتصادی و مقایسه آن با سال های گذشته مشخص کرد که این روند در طول سه سال گذشته نه تنها قطع نشده بلکه تدریجاً بر عمق این بحران اقتصادی افزوده شده است.

دولت یازدهم که از همان ابتدا با تکیه بر شعارهای اقتصادی مبنی بر ساماندهی اوضاع اقتصادی بر اریکه قدرت تکیه زده است در برخورد با موج فزاینده رکود، افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی اقدام قابل تاملی انجام نداده و سعی کرده است با شوی تبلیغاتی خود را از زیر بار مسئولیت نجات دهد.

بر همین مبنا مکرراً اعضای دولت یازدهم و بخصوص دکتر روحانی در سخنرانی های خود بر خروج کشور از رکود و رسیدن به رشد مثبت اقتصادی سخن گفته اند.

 

روحانی: از رکود عبور کردیم

نوبخت: با خروج از رکورد، به رشد اقتصادی رسیدیم

البته نامه هشدار آمیز چهار تن از وزرای دولت در خصوص وضعیت بحرانی اقتصاد کشور آب سردی بر پیکره اقدامات تبلیغاتی_رسانه ای دولت برای رساندن کشور به رشد اقتصادی بود. لینک کامل خبر...

این رویکرد تنها اقدام دولت روحانی برای مثبت نشان دادن اوضاع اقتصادی کشور نبود و در موارد متعدد دولت سعی کرده است به جای اقدامات موثر جهت ساماندهی به مولفه های اقتصادی با استفاده از جو رسانه ای و منحرف کردن افکار عمومی، شانه از زیر بار مسئولیت خالی کند. گل و بلبل نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور و ترمیم گفتاری آمارهای آشفته اقتصادی را می توان نتیجه چنین رویکردی دانست.

با این وجود به نظر می رسد برخی از واقعیت های اقتصادی کشور دیگر راهی به جز اعتراف به وجود رکود در اقتصاد کشور را برای وابستگان دولت نگذاشته است به صورتی که استاندار یزد و معاون عمرانی او در هفته گذشته از وجود رکود در کشور سخن گفته است. لینک کامل خبر...

این موضوع را می توان از چند جهت مورد بررسی قرار داد: از سویی اعتراف میرمحمدی استاندار یزد به وجود رکود گسترده در اقتصاد کشور می تواند ناشی از واقعیت های غیرقابل انکار اقتصاد کشور باشد چرا که وی که در نشست اقتصاد مقاومتی استان یزد سخن می گفته نمی توانسته در برابر فعالین اقتصادی که خود دستی بر آتش دارند شیوه روحانی در انکار حقایق و ماست مالی کردن را تکرار کند و مجبور به چنین اعترافی شده است.

از سوی دیگر حاکم بودن رکود گسترده بر اقتصاد کشور موضوع جدیدی نبوده و همگان آن را به خوبی لمس کرده اند اما این دولت بوده است که در طول سه سال گذشته به جای چاره اندیشی برای حل این معضل، به ایراد سخنرانی های آتشین در عبور کشور از رکود اقتصادی دست زده است.

به نظر می رسد با نگاهی به اقدامات گذشته دولت در برخورد با موضوع رکود بازهم باید منتظر ترمیم گفتاری این شاخص اقتصادی از سوی روحانی و وابستگانش باشیم تا با ایراد سخنرانی دیگر بر واقعیت های اقتصادی یزد و اعتراف استاندار آن سرپوش گذاشته و بار دیگر شعار عبور از رکود سردهند.

با این اوصاف استاندار یزد باید بیش از پیش توجه خود را برای همراهی با سیاست های رسانه ای روحانی جمع کند زیرا روحانی نشان داده برای انتخابات، به گفتار هم شده باید از رکود عبور کند و در این مسیر از هر مانعی حتی استاندار عبور خواهد کرد.

یزدرسا/


جدیدترین ها جدیدترین ها