برای عضویت در کانال رسمی سایت خبری، تحلیلی عصرسیاست اینجا کلیک نمایید.
 

نمایش نمایش

شناسه : 19349228
رقابت انتخاباتی در تنها حوزه باقی مانده استان یزد؛


زمان برگزاری دور دوم انتخابات مجلس اعلام شد.

به گزارش عصرسیاست، دبیر ستاد انتخابات کشور از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در دهم اردیبهشت 95 خبر داد.

علی پورعلی مطلق گفت: با موافقت شورای نگهبان قانون اساسی دور دوم انتخابات مجلس جمعه دهم اردیبهشت برگزار می شود.

وزارت کشور دو گزینه 27  فروردین و دهم اردیبهشت آینده را برای برگزاری انتخابات پیشنهاد کرده بود.

گفتنی است در استان یزد نیز بابایی و صباغیان بر سر کرسی بزرگترین حوزه انتخابیه کشور به رقابت خواهند پرداخت.


جدیدترین ها جدیدترین ها