برای عضویت در کانال رسمی سایت خبری، تحلیلی عصرسیاست اینجا کلیک نمایید.
 

نمایش نمایش

شناسه : 24526989


این سوالی است که رسانه های جهان به دنبال پاسخ آن هستند،در حالی که مقامات عراقی می گویند چند روز پیش در موصل دیده شده است.

به گزارش عصرسیاست، مکان اختفا و حضور سرکرده گروه تروریستی داعش سوالی است که رسانه های جهان به دنبال پاسخ آن هستند،در حالی که مقامات عراقی می گویند چند روز پیش ابوبکرالبغدادی در موصل دیده شده است.

 
 


Loading the player...جدیدترین ها جدیدترین ها