برای عضویت در کانال رسمی سایت خبری، تحلیلی عصرسیاست اینجا کلیک نمایید.
 

نمایش نمایش

شناسه : 20751152
از اصلاحات تا اعتدال؛


عملکرد برخی مسئولین فرهنگی کابینه اعتدال حکایت ار آن دارد که برخی مسئولین دولتی علاقه زیادی به بازگرداندن مسیر فرهنگی کشور به سمت حاکم در دوران اصلاحات دارند؛ رویکردی که همواره از نقط ضعف و غیرقابل دفاع بوده است.

به گزارش عصرسیاست، چیزی حدود یک سال دیگر به پایان عمر دولت یازدهم زمان باقی مانده است و این حکایت از طی سه سال از عمر دولت یازدهم دارد؛ سه سالی که همراه با گذران زمان حوادث تلخ و شیرینی را به همراه داشته است.

برجام هسته ای و مذاکرات هسته ای را می توان نمود فعالیت های دولت در طول این سه سال دانست، به صورتی که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند عمر سه ساله دولت اعتدال دکتر روحانی تمام تمرکز خود را بر روی مذاکرات هسته ای معطوف داشته و این سبب شده است بسیاری از فرصت ها در دیگر عرصه ها یا از دست رفته و یا از کنترل خارج شود.

در همین حال عرصه ی فرهنگ کشور از عرصه ها و میادین بسیار حساسی است که با هویت اسلامی_ایرانی مردم گره خورده است و از همین رو از حساسیت فوق العاده ای برخوردار بوده و نیازمند توجه و نظارت جدی است اما این عرصه مهم در دوران دولت تدبیر با تدبیری های گسترده ای همراه بوده و همواره کشمکش های فراوانی را به همراه داشته است.

تحولات فرهنگی در دوران دکتر روحانی فراز و فرودهای فراوانی را به همراه داشته است از برگزاری کنسرت های مختلطه و غیرارزشی تا اعطای مجوز نمایش به فیلم های مسئله دار؛ همه این تحولات فرهنگی در مراحل متعددی اعتراض مراجع عظام تقلید را نیز به همراه داشته و مراجع در دیدار مسئولین دولتی مرتبا آن را گوش زد کرده اند.

از سوی دیگر دولت مردان دولت یازدهم که همواره بر شعارهایی چون قانونگرایی تاکید کرده اند در برخورد با برخی از مسائل آن ها را قانونی و مجوزدار می دانند؛ مجوزهایی که با اندکی تامل از عدم نظارت بر آن ها می توان آگاهی داشت زیرا پس از اجرای برخی مراسمات مجوزدار صدای بسیاری از مراجع و دلسوزان عرصه فرهنگ بلند می شود که حاکی از عدم نظارت بر اعطای مجوزها است.

با اندک تاملی به روند فرهنگی برخی مسئولین می توان رگه ها و مشی فرهنگی دولت اصلاحات را مشاهده کرد مشی که در طول هشت سال حاکمیت بر عرصه فرهنگ کشور زیمنه بسیاری از انحراف ها را فراهم آورده و همیشه به عنوان اصلی ترین نقطه ضعف آن زمان از آن یاد می شود.

رویکرد مهاجرانی وزیر فرهنگ دوران اصلاحات را می توان رویکردی دانست که تا حدودی موفق شد ارزش های انقلابی و ایرانی و اسلامی را به حاشیه رانده و زمینه را برای استحاله فرهنگی انقلاب آماده کند که این مهم با هوشیاری مردم و مسئولان و با استیضاح وی به سرانجام نرسید اما به نظر می رسد در دولت دکتر روحانی نیز عده ای به ادامه این مشی انحرافی علاقه زیادی داشته و در راستای سکولاریسم فرهنگی گام بر می دارند.

انتهای پیام/آ

 


جدیدترین ها جدیدترین ها