برای عضویت در کانال رسمی سایت خبری، تحلیلی عصرسیاست اینجا کلیک نمایید.
 

نمایش نمایش

شناسه : 17296274


وقتی شیر ماده در برابر سیل گاومیش ها قادر به شکار نیست، شیر نر در اقدامی رعدآسا به کمک او می آید و توریست های حاضر در صحنه را متعجب می کند.Loading the player...جدیدترین ها جدیدترین ها