برای عضویت در کانال رسمی سایت خبری، تحلیلی عصرسیاست اینجا کلیک نمایید.
 

نمایش نمایش

شناسه : 22111059
تخطئه مطالبه گری مردم با اتهام سیاسی کاری؛


جای این سوال هنوز باقی است که چرا مسئولین استان با وجود اطلاع از برداشت فولاد مبارکه اصفهان از آب یزدی‌ها نه تنها هیچ تلاشی انجام نمی‌دهند بلکه قصد دارند با جنجال آفرینی و سیاسی کاری جهت افکار عمومی را نیز عوض کنند.

به گزارش عصرسیاست؛ مشکل کمبود آب در یزد که در برخی مقاطع از آن به عنوان بحران آب نیز یاد شده است موضوعی است که در همه ادوار تاریخ یزدی ها با آن مواجه بوده اند و سعی کردند با تدابیر خاص آن از حجم مشکلات آن بکاهند. در سال های اخیر بواسطه افزایش جمعیت و تصمیمات نابخردانه مسئولین وقت در استقرار صنایع پرآبخواه در یزد این بحران تا حد زیادی حاد شده و در مواردی به عنوان اصلی ترین تهدید علیه یزدی ها مطرح شده است.

در سال های اخیر با انتقال آب آشامیدنی از سرچشمه های کوهرنگ این مشکل تا حدود زیادی مرتفع شد و یزدی ها توانستند از آب باکیفیت خوبی بهره مند شوند که البته پایدار نماند. بر اساس خبرهای منتشر شده، بخش قابل توجهی از آب انتقالی برای یزدی ها، در سایه غفلت و یا بی مسئولیتی مسئولین ارشد استان و با رضایت وزیر صنعت، به فولاد مبارکه سپاهان بخشیده شده است.

پس از انتشار این خبر، افکار عمومی استان منتظر برخورد با دستبرد به آب یزدی ها بود، اما از مسئولین ارشد استان یزد کسی برای دادخواهی از حق ضایع شده یزدی ها اقدام و موضع گیری خاصی انجام نشد. این اهمال کاری مشکوک برخی مسئولین یزد در حالی است که یزدی ها روز گذشته آبی برای خوردن نداشتند که بعد علت این نبود آب تعمیر پمپ های انتقال آب اعلام شد اما به خوبی نشان داد که نبود آب در یزد با وجود گرمای سرسام آور در مدت تنها چند ساعت می تواند عواقب سنگینی داشته باشد.

متاسفانه برخی از مسئولین یزدی! به جای تلاش برای حل کردن مشکلات مردم سعی دارند با سیاسی کاری خود را از زیر بار مسئولیت رها کنند  و در همین راستا تلاش می کنند هر گونه صدای مخاافی را به سیاسی کاری متهم کنند تا از قبل آن بتوانند راه فراری برای بی مسئولیتی خود پیدا کنند.

مطالبه گری از مسئولین یزدی چنان برای برخی از آن ها سنگین است که به جای پاسخ به مردم و تلاش برای احقاق حق آن ها به توپ پر موضع گیری می کنند و سعی دارند روحیه مطالبه گری را در نطفه خفه کنند.

جای این سوال هنوز باقی است که چرا مسئولین استان با وجود اطلاع از برداشت فولاد مبارکه اصفهان از آب یزدی ها نه تنها هیچ تلاشی انجام نمی دهند بلکه قصد دارند با جنجال آفرینی و سیاسی کاری جهت افکار عمومی را نیز عوض کنند. برخی از مسئولین یزدی! واقعا چه نفعی از سوت زدن برای اصفهانی ها می برند؟.چرا یزدی ها باید جور اصفهانی ها را بکشند؟

 


جدیدترین ها جدیدترین ها