برای عضویت در کانال رسمی سایت خبری، تحلیلی عصرسیاست اینجا کلیک نمایید.
 

نمایش نمایش

شناسه : 24981491
از تایید خطای انسانی تا دستاویزی به نام قضا و قدر؛


در حالی که خطای انسانی در حادثه دوقطار مسافربری تایید شده است، معاون روحانی قصد دارد با ربط دادن این موضوع به قضا و قدر الهی و نحسی ماه صفر بر بی تدبیری و قصور ایجاد شده سرپوش بگذارد.

به گزارش یزدرسا؛ حادثه برخورد دو قطار مسافربری در هفت خوان سمنان و زنده سوختن جمعی از هموطنان، بار دیگر جمع کثیری از مردم کشورمان را داغ دار کرد. در همین شبکه های اجتماعی در حال سرک کشیدن بودم که ناگه با توئیتی از شریعتمداری معاون رئیس جمهور در مورد این حادثه برخوردم. جناب شریعتمداری در واکنش به حادثه برخورد دو قطار در سمنان و کشته شدن ده ها ایرانی در توئیت خود نگاشته بود: «صدقه حکومتی بدهیم شاید سلسله حوادث ماه صفر متوقف شود».

این توئیت شریعتمداری مرا به یاد اقدامات معاویه در ترویج عقیده جبر در جامعه انداخت. معاویه براى پیشبرد اهداف خویش عقیده جبر را میان مسلمانان ترویج مى کرد. نقل شده است که معاویه مى گفت: «عمل و کوشش هیچ نفعى ندارد، چون همه کارها به دست خداوند است».

در واقع ترویج این عقیده براى جلوگیرى از اعتراض و قیام مردم بود. بدین معنا که آنچه امروز اتّفاق مى افتد، خواست خداست و مقاومت در برابر قضا و قَدَر الهى بى فایده است.

اکنون نیز در حالی که قصور مامورین راه آهن در رخ داد فاجعه زنده سوختن بیش از 40 ایرانی در حادثه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان رسماً از سوی مسئولین راه آهن تایید شده است، معاون روحانی قصد دارد با ربط دادن این موضوع به قضا و قدر الهی و نحسی ماه صفر بر بی تدبیری و قصور در این حادثه سرپوش گذاشته و  خود را از زیر بار فشار افکار عمومی رها سازند.

پیشتر نیز وزیر راه و شهرسازی در اظهار نظری عجیب گفته بود: « آخوندی: الحمدلله حادثه دیدگان همه بیمه بوده‌اند». بیشتر بخوانید...

مجموعه این موضع گیری ها را می توان تلاش ناشیانه دولت برای فرار از قصور خود در رخداد این حادثه دهشتناک دانست زیرا این نوع نگاه مسئولین به موضوع خود، احساسات جمع کثیری از مردم را جریحه دار کرده است.

انتهای پیام/آ

 


جدیدترین ها جدیدترین ها